Wniosek o pozwolenie na budowę - podpowiadam jakie dokumenty musicie do niego dołączyć. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami. 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 3. Decyzję o warunkach zabudowy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 4. Wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich. 5. Warunki techniczne więcej